Får vi presentera våra eminenta dirigenter

 

Utan deras kunnande, pondus och tålamod stod vi oss slätt!

                    Åsa Hoffner

Åsa började arbeta med Mora Musikkår 1999. Som åttaåring spelade hon blockflöjt i Östersunds kommunala musikskola. Efter ett par år bytte hon till  tvärflöjt som blev hennes huvudinstrument. På högstadiet saknades det klarinetter i skolorkestern, så Åsa lärde sig ytterligare ett instrument . Under högstadie-  och gymnasieåren spelade Åsa i många olika orkestrar och ensembler, bl a Mittnordiska Ungdomssymfoniorkestern, Östersund Symphonic Band och Östersunds orkesterförening. Efter två år på gymnasiets musiklinje flyttade Åsa till Piteå för vidare musikstudier, först på Framnäs Folkhögskola och därefter på musikhögskolans instrument- och ensemble lärarlinje.

Efter examen 1999 blev hon anställd som träblåslärare på kulturskolan i Mora.

Mora kommun -ensembler 

Joonas Lepna