Vår orkester består av ett 30-tal medlemmar, allt från 12 år och upp i mognare åldrar. Vi är stolta över att föra traditionen vidare men vi framför också nyare musik.

Spelglädjen och att hela tiden få utvecklas på sitt instrument är starka drivkrafter.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna!!

Vi samarbetar gärna med andra orkestrar!

STYRELSEN 2020

 

Ordförande:

Isaac Clason

Vice ordförande:

Sven Blomberg

Sekreterare:

Elias Sandén

Kassör och kapellmästare:

Agneta Markegård

Ledamot:

Emil Kans

Suppleanter:

Anders Forsström

Ola Måspers