foto Anders Kock
foto Anders Kock

      "Kulturstipendium & kulturpris

           Årets kulturpris delas

11 oktober 2013
Nomineringarna var många och kulturnämnden hade uppenbarligen ett flertal goda kandidater att välja mellan. Valet slutade med att priset delas.

- Det var en enorm bredd i nomineringarna som också visade på en stor kulturkompetens, säger kulturchefen Caroline Smitmanis Smids.

Att kulturpriset offentliggörs samma dag som Nobelpriset i litteratur skulle möjligen kunna tolkas som väl uttänkt. Men det ska i stället ses som en ren tillfällighet, enligt kulturchefen, även om det faktiskt hänt tidigare. Delningen av kulturpriset är däremot mer regel än undantag, det har skett 25 gånger sedan 1976. Till skillnad från litteraturpriset som bara delats vid fyra tillfällen sedan 1901. Senast 1974 av Harry Martinson och Eyvind Johnson.

2013 år kulturpristagare i Mora blev Mora musikkår och Lars Lundin, Oxberg. De får alltså dela på prissumman 15 000 kronor med följande motiveringar:

Mora musikkår
"För att i 110 år ha varit, och fortfarande är, en viktig och glädjespridande aktör i Moras musikliv."

(text från Mora kommuns webbsida)