Mora Musikkår
gör uppehåll till  15 april till följd av rådande hälsoläge